تبلیغات

ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ
وبلاگ عرفان اسلامی
وبلاگ عرفان اسلامی
چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
کتمان سر
کتمان به معنای پوشاندن است و چون برای ماهیتی غیر مادی به کار می رود به معنای مخفی کردن است .
سر علمی است که در دل نگاه داشته می شود .
سینه عارف پر از اسراری است که خلایق را طاق و تحمل دانستن نیست .
اسراری از توحید و حقیقت دنیا و آخرت .
عارف حقیقی بدین حقیقت کاملا واقف است و از محبوب خویش رازی را افشاء نمی کند .
دلیل چنین امری نیز در تنزیل اسرار به تدریج در قلب عارف است .
در درجه دوم صفای نیت باید باشد .
اگر شخصی به نیت کشف اسرار خداوند هزار سال نیز عبادت کند وی را چیزی نمی دهند زیرا اخلاص میخواهند .
آیا آموختن علوم دینی با کتمان سر تعارضی ندارند ؟
سر غیر از علوم دینی است و تفاوت اینها آشکار است . علوم دینی مربوط به انجام اعمال عبادی و اعتقادی است در حالیکه سر از مکاشفات سالک بدست می آید .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 14 مرداد 1396 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
سعود یا سقوط
انسان دائما یا در حال سعود است یا در حال سقوط .
سقوط بسیار سریع و در اندک زمان رخ می دهد .
اما سعود معمولا سخت و کند صورت میگیرد .
آباد کردن است که زمان بر است و خراب کردن سریع .
انسانیت سریع سقوط می کند اما تا انسان واقعی شدن راه زیادی باید پیمود .
غرور انسان را از نردبان ترقی به اوج جدا کرده و وی را در دره ضلالت و گمراهی می اندازد .
سالک الی الله مدام باید عمل و دانش و پیر و استاد و هرچه که در این مسیر را بدست میاورد تنها از خود خدا بداند و ابدا امید به اعمال عبادی یا علم یا استاد خویش نبندد و باید بداند که اثر بدست خداست و اوست که بدین اسباب تاثیر میبخشد .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 مرداد 1396 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
احسان
احسان و نیکی مفهومی بسیط است .
موضوع احسان هر شخص یا شیئ می تواند باشد .
نیکی به خودتان برمیگردد .
با نیکی به دیگران خودتان را یاری می کنید .
گرهی از زندگی دیگران باز کنید تا گرهی از زندگیتان گشوده گردد .
قران میفرمایند : همه انسانها در خسران و زیانند به جز کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند .
نیکی را از نزدیکان خود شروع کنید از خانواده و اقوام و اگر باز هم در هیچ کدام از این افراد کسی به کمک شما نیاز نداشت از همسایه و نا آشنایان شروع کنید .
توجه کنید که به ترتیب است یعنی اگر کسی در خانواده اش به کمک او نیاز دارند او حق ندارد به جای خانواده خود به اقوام دیگری مثل عمو کمک رساند پس باید قاعده الاقرب رعایت گردد .
کمک هر نوعی می تواند باشد از انجام کارهای ساده مثل حمل یک کیسه میوه تا حتی ترک فعلی مانند بوق بی جا نزدن در محیط مسکونی و درمانی و تا پرداخت وجه یا ضمانت شخصی یا مصالحه بین دیگران .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 مرداد 1396 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
ترک دنیا ترک عقبی ترک ترک
سالک در ابتدا در ترک دنیا می کوشد و این ترک نه به معنای ترک اسباب و علل کافی برای بقای حیات است بلکه به معنای ترک دنیایی است که آخرت وی را نشانه گرفته است .
بعد از منزل ترک دنیا محبت آخرت نیز به مرور در وی کمرنگ شده ودیگر برایش مهم نیست تا در آخرت چه پاداشی وی را دهند .
در این هنگامه است که سرچشمه اعمال و افکار وی را محبتی است از حضرت حق .
وی دیگر از ترس عذاب یا شوق پاداش بندگی نمی کند بلکه به دلیل رضای محبوب بندگی را پیشه خویش میگرداند .
چون سالک به این مرحله رسید هر چه خواسته خویش است را ترک می کند و وی را خواسته ای نباشد جز رضای حق .
پس با زوال اراده و فعل سالک در اراده و فعل خداوند مرتبه ای اتفاق می افتد که دیگر سالک خود را نمیبیند و عبارتا اخری وجودی ندارد که بخواهد چیز دیگری را ترک کند و این همان منزل آخر و اتحاد بین خالق و مخلوق است و معروف به ترک ترک .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اسفند 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
 
  برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است   
                             که این خلیل بنا کرد و آن خدا خود ساخت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 30 بهمن 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
جوع
جوع یعنی گرسنگی یا کم خوردن .

در عرفان خالی بودن است که به جایی می رساند نه پر بودن .
سالک الی الله از خوراک و پوشاک و گفتار تنها به قدر ضرورت برخوردار است .
در روایت است از امام صادق (ع) که ثلث معده خود را به طعام و ثلث آنرا برای آب و ثلث آنرا برای هوا قرار دهید .
پیامبر اسلام (ص) فرمودند : خود را تخمه مسازید مانند خوک هایی که کفار برای ذبح فربه می سازند .


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
خلوت خانه دوست
اگر بارگاه دوست خلوت است نه بدان جهت است که کسی را بدان جایگاه رغبت نباشد 
بلکه بدان جهت است که هر کس را راه نداده اند
بدان ای مسافر مسیر حق و هدایت
گرچه مسیر صعب است و مشکل و پر پیچ و خم


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 14 دی 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
مقام صبر و منزل حیرت
چون در سالک آثار حب الی الله هویدا گردید .
شعله این حب و عشق فطری روز به روز برافروخته تر می شود تا آنجا که احوال وی را مشوش می گرداند .
در اثر شدت حب سالک هر آن میل دارد تا جان خویش را تسلیم حق تعالی گرداند تا رخ محبوبش را نظاره کند . اما به هر در که می کوبد برای وصول بر این مقصود آنرا بسته می یابد .
کم کم سالک را وارد منزلی می گردانند که میان اهل معرفت به منزل حیرت معروف گشته است . 


 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 آذر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
محبت
حب به معنویات سرشت ذاتی انسان است .
خمیر وجودی انسان را به اسماء الهی آغشته اند .
اسماء الهی حقایقی اند غیر از لفظ و شکل و ابعاد .
از اسماء الهیه اسم مقدس ودود است . 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 13 آذر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
تکامل
تنها و مهمترین وظیفه آدم خاکی بر کره خاکی تکامل است .
تکامل یعنی از غیر خدا خالی شدن و از خدا پر شدن .
در خدا گم شو کمال این است وبس
گم شدن گم کن وصال این است وبس
همین که از غیر خدا خالی شوید از خدا پر می شوید و همین انجام واجبات مانند نماز و روزه کافی است .
در توحید از سه نوع توحید سخن رانده شده است :
1 - توحید افعالی
2 - توحید صفاتی
3 - توحید ذاتی


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 آذر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
مزد خواهی
بسیار شده است که برای عبادات خود از خداوند طلب مزد کنیم . روزهایی که در مشکلات گرفتار آمده ایم و با دعا و عبادات وغیره هم نتوانستیم نتیجه بگیرم وبه عبارتی کارد به استخوانمان رسیده است  دستاویز این ترفند می شویم واز خدای خود طلب مزد اعمال گذشته می نماییم به امید فرجی ودرخشش روشنایی .
بعد به گناهان ارتکابی خود در گذشته می اندیشیم و این واقعه را عقوبت آن می پنداریم و با استغفار سعی در رفع آن می نماییم اما انگار آب در هاون کوبیدن است .
چقدر این لحظات برای بندگان خداوند سخت می گذرد تنها خودش می داند و بس .
در این میانه سختی می بینیم که طاقت ما طاق شده است و بریده ایم .
ناگهان در این میانه طوفان نوری از دور توجهمان را جلب می کند . بله چنین است امیدی از جانب حضرت حق فرا می رسد و ما را امید می بخشد .
چشم هایمان از عنایتش خیس می گردد و سر بر سجده شکر گذاشته و ایمانمان استوار تر می گردد . 
حال فهمیده ایم که عبادات گذشته ما تنها برای خدا نبوده است .
باز هم شکر گذار خداوندی هستیم که رحمانیت او از همه صفاتش پیشی گرفته است .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 7 آذر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
این روزها
بشر امروز جز به مادیات نمی اندیشد وهمه هم و غمش آباد کردن حیاتی است که لذت های آن بسیار زود گذر است .
امروزه چقدر از انسان هایی را می بینیم که با بکارگیری هزار و یک ترفند سعی در دارایی مجلل تر دارند و به نوعی روز به روز بر نقش و نگارهای مادی خویش می افزایند و غافل از گوهر خویشتن .
براستی که مشغله های مختلفی که به دست خود برای خودمان ایجاد کرده ایم علت غفلت است .
ساعت ها وقت را برای گشتن در اینترنت گوشی خود می گذاریم ولی چند دقیقه را برای گشتن در درون خود نمی گذاریم .
پر از اضطراب از نرسیدن به آمال و آرزو ها 
پر از اندوه از کف دادن سودها 
آنقدر به خودمان سخت گرفته ایم که له شدن دیگران را زیر پاها یمان احساس نمی کنیم .
دیگر جوانمردی جایش را به زرنگی سپرده است و صداقت جایش را به چند رنگی .
دیگر محاسباتمان عدد و رقمی شده اند و دیگر برکت را نمی شناسیم .
به کسانی می بخشیم تا بهمان ببخشند واز کسانی در می گذریم که از ما در گذرند .
زنگیمان بده بستان شده است در این روزها .
این روزها روزهایی تیره و تار برای اهل معرفت شده است .
دانایی خویش را به رخ امر کننده به معروف می کشیم .
عمل عامه را توجیحی برای بستن دهن نهی کننده از منکر می خوانیم .
زندگی ها یمان پر از سود گرفتن ها و سود دادن ها ست .
نماز در چشممان اتلاف وقت است .
سبقتمان در کسب منفعت است نه کسب معرفت .
اگر علمی داریم با آن کاسبی می کنیم یا فخر و مباحات و عمل بدان را برای روزی دیگر گذاشته ایم .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 8 مهر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
صمت
صمت به معنای سکوت است .
بدانید که صمت از عبادت عارفان است .
صمت عبادتی است که حتی در آن ریا دیده نمی شود و موجب آزار دیگران هم نیست .
صمت موجب سکون و آرامشی بی وصف در جان سالک می گردد و باعث می شود تا سختی ها ی در مسیر بر او آسان شود .
امام باقر ع فرمودند : شیعه ما لال است .
این روایت دلیل برسکوت فراون دارد .
پیامبر اکرم ص نیز فرمودند : ساکت سالم است و در روایتی دیگر عملی سنگین تر از سکوت و صلوات بر خود را در ترازوی اعمال معرفی نمی کنند .
در ابتدای کار سکوت بسیار مشکل می نمایاند ولی بعد از دیدن مزایای آن حتی شما این نوع از عبادت را دوست خواهید داشت چرا که زحمتی برای انجام عمل نمی کشید و بسیار برخوردار می شوید .
درویش چرا حرف کم وبیش زند           
 وز بهر طمع بهر کسی نیش زند
بهتر زهزار بخیه بر جامه خویش         
یک بخیه اگر بر دهن خویش زند
از مزایای سکوت عبارت است از : 
1 - اجتناب از گناهان فراوانی که با زبان صورت می گیرند . مثل غیبت تهمت سخن چینی دروغ 
2 - تمرکز حواس
3 - چشیدن طعم ایمان
4 - پیدا کردن وقت بیشتر برای انجام اعمال دیگر
5 - سکون و آرامش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 7 مهر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
ریاضت 
ریاضت  در معنای لغوی به معنای سختی کشیدن است . 
در زبان عامه ضرب المثلی است که می گوید به مرگ بگیر تا به تب راضی شود .
اما در راه سیر وسلوک عرفانی سالک وارد میدان مبارزه ای شده است که محل مبارزه درون خویشتن است ومبارز عقل او و دشمن خواسته های نفسانی است و دستورات این مبارزه را احکام شرع تعیین کرده است . بنا براین سالک حق ندارد خارج از احکام دین با خویشتن خویش هم مبارزه کند . به عنوان مثال سالک حق ندارد برای رهایی از شر میل جنسی خود را اخته نماید . چرا که شرع چنین اجازه ای را به او نداده است . یا به عنوان مثال نمی تواند در روز عید فطر روزه بگیرد اما تا جایی که شرع منع نکرده است سالک اجازه دارد تا با داشتن برنامه ای ریاضتی بیش از خواسته های دین را از نفس خود بطلبد ویا به عبارتی نفس را به مرگ بگیرد تا به تب راضی شود . 
 در اینکه داشتن چنین برنامه ریاضتی حائز اهمیت است یا خیر شکی وجود ندارد اما اینکه چگونه شروع کنیم وآیا باید دائمی باشد یا موقت ویا همیشه یکسان باشد یا روز به روز بر آن بیافزاییم از مسائلی بسیار مهم در سرنوشت سیر وسلوک است .
چگونه شروع کنیم ؟  


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 مهر 1395 :: نویسنده : جواد خلیلی
این صفحه را به اشتراک بگذارید
مراقبه
عبارت است از آنکه سالک در جمیع احوال مراقب باشد تا از آنچه وظیفه اوست تخطی ننماید .
مراقبه به اختلاف مقامات ودرجات و منازل سالک متفاوت است . 
در ابتدای سلوک مراقبه سالک عبارتست از آنکه آنچه به درد دین و دنیای او نمی خورد اجتناب کند و سعی کند تا خلاف رضای خدا در قول و فعل از او صادر نگردد . گاهی مراقبه عبارتست از توجه به سکوت خود و گاهی به نفس خود و گاهی به بالاتر از آن از مراتب حقیقت از اسماء و صفات کلیه الهیه .


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : جواد خلیلی
نویسندگان
نظرسنجی
سطح مطالب وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :